РУБРИК 125 СК - фунгицид

 

Широкоспектърен системен триазолов фунгицид за контрол на голям брой болести при житни култури и цвекло.

 

Активно вещество: епоксиконазол 125 г/л (12% w/w)

 

Формулация: Суспензионен концентрат (СК)

 

Карантинен срок: житни култури – 35 дни, цвекло – 28 дни

 

Категория на употреба: II-ра (разрешен за употреба само от лица, притежаващи сертификат)

 

 

Регистрации в България:

 

  култура и доза   вредител

 

  пшеница  

  100 мл/дка

 

  брашнеста мана, кафява ръжда, жълта ръжда

  и септориоза

 

  ечемик

  100 мл/дка

 

  брашнеста мана, жълта ръжда,

  хелминтоспориоза и ринхоспориоза (листен

  пригор)

 

  овес

  100 мл/дка

 

  брашнеста мана и коронеста ръжда

 

  тритикале

  100 мл/дка

 

  септориоза и кафява ръжда

 

  ръж

  100 мл/дка

 

  ринхоспориоза (листен пригор) и кафява

  ръжда

 

  захарно цвекло

  75 мл/дка

 

  брашнеста мана, ръжда, церкоспороза и

  рамулариоза

 

Фунгицидът Рубрик™ 125 СК се прилага при поява на първи признаци на болестта.

 

 

Спектър на действие:

 

Топ формулация за контрол на широк спектър от болести в житни култури и цвекло.
Със силно изразено действие срещу септориози и ръжди.
Високо качество – стабилност на формулацията и максимално действие на активното вещество в рамките на целия срок на годност.
Не предизвиква фитотоксичност по културите.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact