Вие сте тук: Начало / ЕТИКЕТИ и ИЛБ

ЕТИКЕТИ и ИЛБ


ЕТИКЕТИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ „ХЕМИНОВА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ“.


ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@cheminova.com

 

 

Our values

 

Ние постигаме амбициозни цели.

Ние сме новатори.

Ние вземаме решения и действаме.

Ние ценим постиженията.

Ние сме добри корпоративни граждани.

 

We support Global Compact