ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34

НАЙ-ПОДХОДЯЩ ЗА КОРИГИРАЩО АЗОТНО ТОРЕНЕ

 

Неорганичен тор за листно подхранване с високо съдържание на азот.

 

Състав:

Азот (N) – 335 г/л (25% w/w)

Магнезий като MgО – 33.5 г/л (2.5% w/w)

Mанган (Мn) – 9 г/л (0.67% w/w)

Мед (Cu) – 5 г/л (0.37% w/w)

 

Характеристика на продукта:

 

  • Продукт с високо съдържание на азот (N) – 34%, като комбинация от различни форми на азот – амидна, амониева и нитратна.
  • Магнезият (Mg) е централен градивен елемент на хлорофила; активира функциите на много ензими влияещи върху синтеза на белтъци и въглехидрати.
  • Съдържа минимални количества мед (Cu) важен за цъфтежа. Медта стимулира процеса на адаптация на растенията при стресови състояния.
  • ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34 е жизнено важен при интензивен растеж на културите или при неблагоприятни климатични условия и повреди (слана, градушка).
  • ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34 увеличава качествено и количествено добивите!

 

Дози на приложение: 300 - 450 мл/дка

 

Житни култури

300 мл/дка – от фаза вретенене до поява на класа.

Да не се правят повторения в период по-кратък от 3 седмици.

 

Царевица

300 мл/дка във фаза 4-6 лист на царевицата.

 

Маслодайна рапица

300 мл/дка - по време на нарастване на стъблото и след цъфтеж.

Да не се прилага по време на самия цъфтеж на културата.

 

Картофи

300 мл/дка - когато листата на растенията в реда се доближат едно до друго до последното пръскане против мана (едновременно третиране).

 

Зеле

450 мл/дка от фаза 3-ти лист, по всяко време през целия активен растеж на културата.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact