ФОЛИАР ЕКСТРА

УНИКАЛНА КОМБИНАЦИЯ ОТ АЗОТ/ФОСФОР/КАЛИЙ С МАГНЕЗИЙ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ

 

Състав:

 

Макроелементи:

Азот (N) – 120 г/л ( 9.64% w/w)

Фосфор (Р) като Р2О5 – 80 г/л (6.43% w/w)

Калий (К) като К2О – 40 г/л (3.23% w/w)

Магнезий като MgO – 25 г/л (2.0% w/w)

 

Микроелементи:

Бор (B) – 0.4 г/л (0.032% w/w)

Мед (Cu) – 0.08 г/л (0.006% w/w)

Желязо (Fe) – 0.07 г/л (0.0055% w/w)

Манган (Mn) – 2.28 г/л (0.183% w/w)

Цинк (Zn) – 0.09 г/л (0.0071% w/w)

 

Характеристика на продукта:

 

Балансиран комплекс от макро- и микроелементи за листно подхранване на голям брой земеделски култури.

 

Формулиран със специални прилепители, които не позволяват отмиването му по време на дъжд и осигуряват по-добра съвместимост с други продукти в резервоарната смес.

 

Дози на приложение: 200 - 250 мл/дка при пшеница, царевица, слънчоглед, зеленчуци, спортни терени

 

Житни култури

От поява на флаговия лист до изкласяване.

 

Спортни терени

След косене с последваща поливка.

 

Какво показва практиката?

 

ФОЛИАР ЕКСТРА може да се прилага по всяко време, когато е необходимо внасянето на допълнителни хранителни вещества. При култури с висок добивен потенциал е възможно третиране с цел преодоляване на неблагоприятни климатични въздействия (суша, градушка и пр.)


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact