ЛЕПИЛО ЗА ПЛЪХОВЕ

Готово за употреба лепило за улавяне на мишки и плъхове с малка и средна големина.

 

 

 

Активно вещество:

Смес от полибутилени и полиизобутилени

 

Формулация:

Готово за употреба лепило в туби от 135 г

 

Продуктът не е класифициран като опасен съгласно Директива 1999/45/EU

 

Приложение:

 

Лепилото се нанася със зигзагообразно движение върху дървена летва или картон. Изчаква се около 30 минути, докато се разлее равномерно по цялата повърхност. В средата на лепилото, по желание, може да се постави допълнителна примамка, която да привлича гризачите.

 

Силно лепливо, незасъхващо. С дълготрайно действие.

 

Не се влияе от атмосферните условия (вода, влага).

 

Приложим за вътрешни помещения и на открито.

 

Не съдържа отровни субстанции.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact