Ценностите на ХЕМИНОВА

 Ние постигаме амбициозни цели.

 

 Ние сме новатори.

 

 Ние вземаме решения и действаме.

 

 Ние ценим постиженията.

 

 Ние сме добри корпоративни граждани.

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact