Вие сте тук: Начало / ЗА НАС

ЗА НАС

„Хеминова” – Дания е една от водещите световни фирми-производители на висококачествени продукти за растителна защита и листни торове, със свои дъщерни дружества в 23 страни и директно представена в повече от 30 държави по целия свят.

 

Управлението на бизнеса за територията на България и Румъния се осъществява от дъщерната фирма „Хеминова България и Румъния” със седалище в град София.

 

Предлаганите от фирмата продукти отлично се вписват в добрата земеделска практика с оглед получаването на високи добиви и качествена продукция от земеделските култури.

 

Стремежът към получаване на все по-високи добиви е присъщ на амбициозните и професионалистите в земеделието. За страни като България и Румъния, където селското стопанство е приоритетен отрасъл на икономиката, високите добиви са гаранция за икономически растеж и просперитет.

 

 „Хеминова България и Румъния” предлага набор от утвърдени в практиката продукти за растителна защита и листни торове, с високо качество и отлично действие. Продукти като Импакт, Винсит, Акурат, Глифос, Данадим Прогрес и др., както и заемащите все по-важно място в добрата земеделска практика листни торове и подобрители на почвата, са добре познати и масово се използват от българските земеделски стопани. 

 

 „Хеминова България и Румъния” предлага листни торове съдържащи макро- и микроелементи, както и екопродукта Амалгерол, придобиващ все по-широка популярност сред производителите като биостимулатор с многостранно и гъвкаво действие и приложение.

 

В своята дейност на българския и румънския пазар, „Хеминова България и Румъния“ е надежден доставчик на висококачествени съвременни продукти за приложение в земеделието, в съответствие с най-новите тенденции в земеделската практика.

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact