ЦАРЕВИЦА

*Листни торове с макро- и микроелементи, за високи и качествени добиви при царевица

 

ФОЛУР:

течен азотен тор с минимално съдържание на биурет; за експресна корекция на азотен дефицит.

Прилага се в доза 2 л/дка преди изметляване. 

 

ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34:

течен азотен тор с добавени микроелементи (магнезий, манган и мед) най-подходящ за коригиращо азотно торене, там където има пропуски с почвеното азотно торене.

Прилага се в доза 300 мл/дка във фаза 4-6 лист на царевицата.

 

МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦАРЕВИЦА:

най-важните микроелементи за царевица - цинк, манган и мед; основен продукт за царевица.

Прилага се в ранен стадий заедно с хербициди в доза 100 мл/дка.

 

МУЛТИПЪЛ:

комбинация от микроелементите цинк, манган, магнезий и мед за листно подхранване на царевица.

Прилага се в ранен стадий заедно с хербициди в доза 100 мл/дка.

 

ФОЛИАР ЕКСТРА:

Балансиран комплекс от най-важните макро- и микроелементи за царевицата.

Прилага се в доза 200-250 мл/дка.

 

ТИО-С:

за експресна корекция на серен дефицит.

Съдържа сяра и азот под формата на амониев тиосулфат.

Прилага се в доза 500 мл/дка във фаза 4-8 лист.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact