ЛОЗЯ

 

ПРОДУКТИ ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ И КАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРИ ЛОЗЯ

 

ПРОДУКТИ ЗА БИОЛОГИЧНО И КОНВЕНЦИОНАЛНО ЛОЗАРСТВО

 

ПРОДУКТИ ЗА БИОЛОГИЧНОТО ЛОЗАРСТВО:

 

АМАЛГЕРОЛ – стимулира растежа и повишава качеството и добива от културите. При лозя се прилага по време на активна вегетация с 4-5 приложения във времето в доза 300-500 мл/дка.

Повишава захарния градус на гроздето с 2-4%.

 

СЯРА ХЕДЛАНД – 80% микронизирана елементарна сяра за листно подхранване.

Незаменим източник на сяра в периода на активна вегетация. 

 

МЕД ХЕДЛАНД - неорганичен тор за листно подхранване. Съдържа меден оксихлорид. Прилага се в периода от дължина на летораста 10 см до прошарване на гроздата. 

 

Сяра Хедланд и Мед Хедланд стимулират имунитета на лозата срещу болести причинени от различни фитопатогени.

 

ПРОДУКТИ ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ЛОЗАРСТВО:

 

БО-ЛА – неорганичен тор за листно подхранване, изключително важен за цъфтежа на лозата. Приложен преди цъфтеж намалява степента на изресяване. 

 

КуДоС – течен тор, съдържащ калий и сяра; отличен вариант за приложение на калий в лозя. Намалява общите киселини при червените сортове. Увеличава захарния градус. Основно влияе върху качеството на реколтата и допринася за направата на много качествени червени вина.

 

ХАЙ-ФОС - течен тор за листно подхранване с фосфор, калий и магнезий. Прилага се в периода на активно нарастване на лозата след край на цъфтежа до големина на грахово зърно.

 

АЛИАЛ ВГ – системен фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу мана по лозата. 

 

ГЛИФОС 36 СЛ – тотален хербицид. Прилага се по време на вегетация във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели. 

 

АРВАК 50ВГ – контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact