ТЕРВАНОЛ

Запечатва сигурно всички видове рани по овощни, горски, украсни и паркови дървета, храсти.

 

Формулация: Паста за намазване

 

Категория на употреба: III-та – свободна употреба

 

Регистрации в България:

 

култура: Ябълка, череша, бук, топола

 

приложение: Чрез намазване – запечатва раните, получени вследствие на рязане, нагризване, отчесване, отсичане и др.

 

  • Образува непроницаем еластичен филм; приложим и при 2°С, устойчив на температурни амплитуди.
  • Активира образуването на калусна тъкан.
  • Защитеният слой може да се запази непроменен в продължение на години.

Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact