ГЮЛЕМАКС

Почистващ продукт за приложение в обори и птицеферми. Ускорява процесите на разлагане на оборския тор.

 

Активно вещество:

Етерични масла, растителни масла, растителни екстракти, дестилирани минерални масла.

 

Формулация:

водна емулсия

 

Категория на употреба:

III-та – свободна употреба

 

Спектър на приложение на продукта:

 

  • Спира гниенето и стимулира естественото разграждане на оборския тор.
  • Ефикасно почиства обора и доилната зала от засъхнали отлагания от оборски тор.
  • Бързо и ефективно отпушва канали и разтваря плътните повърхностни слоеве от оборски тор. С ГЮЛЕМАКС оборският тор отново става течен.
  • Драстично намалява съдържанието на амоняк, метан и сероводород във въздуха, като с това способства. за намаляване на заболяванията на дихателната система на животните и хората.
  • Понижава риска от бактериални инфекции при животните, като осигурява естествено и бързо биоразграждане на тора и елиминира гниенето.
  • Концентрацията на стафилококи и ентерококи намалява средно със 70%!

 

Редовната употреба на ГЮЛЕМАКС осигурява приятно ухание на чистота в обора.

 

pdf guellemax_folder_bg_2011.pdf (2.9 MB)


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact