ФОРЧЪН

Прилепител за пестицидни разтвори

 

Състав: 75% метоксилирано рапично масло + 20% n-бутанол

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

 

Специално формулиран продукт предназначен за подобряване на омокрянето, равномерното разпределяне и проникването на пестицидните разтвори при употребата им в селското и горското стопанство.

За употреба в резервоарни смеси с продукти за растителна защита.

 

Дозa на приложение: 20 мл/дка за всички видове култури

Брой на третиранията: Да се прилага винаги в съответствие с инструкциите за приложение на продуктите от резервоарната смес.

 

Време на приложение заедно с продукти за растителна защита при различни видове култури:

 

Царевица: заедно с вегетационен хербицид Хемнико 24СК

Житни: до поява на класа

Рапица: до начало на цъфтеж

Картофи: до начало на формиране на клубените

Краставици: до залагане на плода

Домати: до залагане на плода от първо съцветие

Ябълки/круши: до поява на плодове с големина 5-10 мм

Кайсии, сливи, праскови: до залагане на плодовете

 

 

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Други:


 ТРЕНД® 90


Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact