РЕФАЙН™ ЕКСТРА

Контрол на Плевелите

 

Високо ефективен и широкоспектърен хербицид при всички житни култури

 

Съдържание: 167 г/кг трибенурон – метил; 333 г/кг тифенсулфурон – метил

 

Формулация: Водоразтворими гранули по нова SX технология, патент на ДюПон™

 

Опаковка: 180 грама

 

Приложение:

 

КУЛТУРА ВРЕДИТЕЛ ДОЗА
Житни (пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале) Широк спектър от едногодишни и многогодишни широколистни плевели 6 г/дка

 

  • РефайнТМ Eкстра се прилага вегетационно във фаза от котиледони до 2 – 4 същински лист на широколистните плевели и от 3-ти лист до пълна поява на флагов лист (ВВСН 39) за житната култура.

  • За постигане на максимален ефект РефайнТМ Eкстра трябва да се прилага в ранни фази на активно растящите плевели след 3-ти лист на културата.

  • РефайнТМ Eкстра се смесва с вода за приложение. Препоръчителен обем на работния разтвор – 10 – 40 л/дка. В зависимост от плевелното покритие и вида на плевелите, използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и равномерно покритие на листната маса.

  • За подобряване на хербицидния ефект се препоръчва прибавянето на прилепител Тренд® 90 в доза 0,1%, особено при условия на засушаване, ниски температури и срещу плевели, чиито растителни части се мокрят трудно поради дебел восъчен налеп или власинки.

Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact