НЕРО ЕК - хербицид

 

Нов широкоспектърен хербицид за борба срещу житни и едногодишни широколистни плевели в маслодайна рапица.

 

 

Активно вещество: петоксамид 400 г/л; кломазон 24 г/л

 

Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)

 

Карантинен срок: няма

 

Категория на употреба: II-ра (разрешен за употреба само от лица, притежаващи сертификат)

 

 

Регистрации в България:

 

Хербицидът Неро ЕК е разрешен за употреба при маслодайна рапица. Контролира житни и едногодишни широколистни плевели. Прилага се в доза 300 мл/дка след сеитба и преди поникване на културата.

 

Механизъм на действие:

 

Неро ЕК е патентована комбинация от две активни вещества – петоксамид и кломазон със синергичен механизъм на действие върху развитието на плевелните растения.

Специално разработена формулация с намалена летливост на кломазон в комбинация с петоксамид. Отличен широкоспектърен контрол на плевелите от есента до пролетта.

 

Спектър на действие:

 

Хербицидът Неро ЕК е с широк спектър на действие срещу голям брой плевели като ветрушка, едногодишна метлица, великденче, звездица, коприва, лайка, лечебна мъдрица, овчарска торбичка, полска незабравка, попова лъжичка, трирога лепка и др.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact