ВИНСИТ КС

Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие, за третиране на семена на пшеница срещу болести, пренасяни чрез семена.

 

Активно вещество: Флутриафол 25 г/л

 

Формулация:Суспензионен концентрат за третиране на семена (ФС)

 

Карантинен срок: Не се налага

 

Категория на употреба: II-ра (разрешен за употреба само от лица, притежаващи сертификат)

 

Регистрации в България:

 

култура: Пшеница (масов посев)

болест: Твърда главня (Tilletia tritici), Праховита главня (Ustilago tritici), Загиване на кълновете при поникване на пшеницата (Fusarium spp.)

доза: 100 мл/100 кг семе

време на приложение: Обеззаразяване на семената преди сеитба.

 

култура: Пшеница (семепроизводствен посев)
болест: Твърда главня (Tilletia tritici), Праховита главня (Ustilago tritici)
доза: 150 мл/100 кг семе
време на приложение: Обеззаразяване на семената преди сеитба.

 

Спектър на действие:

 

  • Осигурява защита на обеззаразените семена през целия период на поникване.
  • Унищожава заразата вътре в семето, неговата повърхност, както и патогените в почвата около засятото семе.
  • Подобрява кълняемостта на обеззаразените семена при трайно засушаване след сеитбата.
  • Ефективен срещу загиване на кълновете при поникване на пшеницата (фузариум).

Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact