ИМПАКТ 25СК

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: флутриафол 250г/л
КУЛТУРА: пшеница, ечемик, захарно цвекло


 РУБРИК 125 СК - фунгицид

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: епоксиконазол 125 г/л
КУЛТУРА: пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале, цвекло


 РИЗА 25 ЕВ - фунгицид

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: тебуконазол 250 г/л
КУЛТУРА: пшеница, лозя


 ГАЛБЕН 8М 65 - фунгицид

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: беналаксил 80 г/кг; манкоцеб 650 г/кг КУЛТУРА: лозя, краставици


 ВИНСИТ КС

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: флутриафол 25г/л
КУЛТУРА: пшеница


Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact