СЯРА ХЕДЛАНД

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ СЪС СЯРА

 

Съдържа микронизирана елементарна сяра за листно приложение.

 

Състав:

Елементарна сяра (S) – 800 г/л (58.8% w/w)

Суспензионен концентрат

 

Характеристика на продукта:

 

Висококачествен суспензионен концентрат с размер на частиците 3 микрона.

 

Позволява постигането на оптимално покритие на листата и осигуряване на достъпност на елемента за културата.

 

Незаменим източник на сяра в периода на активен растеж на рапицата, когато се усвояват средно по 5 кг/дка сяра.

 

Може да се прилага и за листно подхранване при житни култури.

 

Дози на приложение:

 

0.5 - 1 л/дка в работен разтвор 20-50 л за корекция на серен дефицитпри различните видове култури.

 

Рапица

0.5 - 1 л/дка Първо приложение преди начало на нарастване на стъблото.

Възможни са повторения, ако това е необходимо. При листно третиране, рапицата показва много добро усвояване на сярата до средата на цъфтеж, дори при липса на дефицит.

 

Житни култури

0.5 - 1 л/дка Дефицитът на сяра при пшеница се проявява като пожълтяване (общо или между нерватурата), особено при най-младите листа. Съдържание на сяра под 0.2%

от сухото вещество или съотношение N:S > 15:1 във фаза вретенене е индикатор за дефицит на сяра при пшеницата.

 

Лозя

200 - 400 мл/дка

 

Сяра Хедланд е подходящ за приложение в биологичното земеделие (organic farming).


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact