МЕД ХЕДЛАНД

НЕОРГАНИЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ

 

Формулиран със специални добавки за постигане на оптимално покритие на листата при пръскане и последваща абсорбция.

 

Състав:

Мед (Cu) - 256 г/л (18.96% w/w) под формата на меден оксихлорид

Суспензионен концентрат

 

Характеристика на продукта:

 

Микроелементът мед (Cu) стимулира правилното функциониране на ензимните системи в растенията и играе ключова роля в метаболитните процеси в клетките. Дефицит на мед може да настъпи при всички култури в т.ч. житни, лозя, зеленчукови, овощни, зелеви, кореноплодни, пасища и др.

 

Дефицит на мед се наблюдава най-често при култури, отглеждани върху торфени почви, плитки варовикови почви и излужени почви.

 

Дози на приложение: 200 - 500 мл/дка

 

лозя, житни култури, домати и други зеленчуци, овощни култури, зелеви култури, картофи и др.

Пръскането се осъществява в периодите на активна вегетация, когато има наличие на достатъчно листна маса, която да поеме продукта.

 

Да не се прилага преди фаза 3-ти лист на културата или когато растението е в състояние на стрес, причинен от суша или много високи температури.

 

Мед Хедланд е подходящ за приложение в биологичното земеделие (organic farming).


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact