Листни торове приложение

ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НЯКОИ КУЛТУРИ КЪМ НЕДОСТИГ НА ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ТОРОВЕ И ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact