ФМС предлага богат набор от висококачествени продукти за листно подхранване, произведени в Англия, Австрия и Испания, съдържащи макро- и микроелементи, а така също и природният биостимулатор АМАЛГЕРОЛ.

 

 

Продуктите за листно подхранване и АМАЛГЕРОЛ налагат най-новите тенденции в земеделието за извличане на по-висок и качествен добив от единица земеделска площ. Включването на тези продукти в технологии за отглеждане на култури, поставянето им на научна основа с паралелни научни опити, провеждани в най-изявените научни институти в България, показаха отлични резултати със своята повторяемост по отношение на добив и качество от основните третирани култури.

 

В настоящия каталог са представени най-актуалните предложения за житни култури, царевица, слънчоглед, рапица, лозя, овошки, зеленчуци и др.

 

 

ЛИСТНИ ТОРОВЕ И ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА С МАКРО- и МИКРОЕЛЕМЕНТИ  ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ И КАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact