КАПАН ЗА ХЛЕБАРКИ

ЕКОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

 

Готов за употреба капан за пълзящи насекоми (хлебарки, мравки и др.)

 

Активно вещество:

Нетоксични лепливи вещества с примамлив аромат (екстракт от женско биле), на който инсектите не могат да устоят.

 

Формулация:

Готов за употреба

Продуктът не е класифициран като опасен съгласно Директива 1999/45/EU

 

Приложение:

 

Капанът се поставя навсякъде, където неприятелите биха могли да се крият – на пода, зад мивки, хладилници, кофи за смет, покрай стени.

 

Приложим на места, където има присъствие на деца и домашни любимци.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact