Вие сте тук: Начало / НАШИЯТ ЕКИП

НАШИЯТ ЕКИП

Централен офис:

 

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@cheminova.com

 

Валентин Петров, дипл. инж. агроном по растителна защита

Директор Маркетинг и Продажби

Търговски представител за Северна България

Мобилен тел.: 0882 023 452

valentine.petrov@cheminova.com

Красимир Кръстев, дипл. инж. агроном по лозаро-градинарство;

специалист по растителна защита и торене

Търговски представител за Южна България

Мобилен тел.: 0888 807 692

krassimir.krastev@cheminova.com

 

От ляво на дясно:

Валентин Петров (Търг. Представител Сев. България), Красимир Кръстев (Търг. Предст. Ю. България), Иван Рангелов (Управител), Николай Велев (Правен консултант), Камен Гевренов (Консултант)

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact