Вие сте тук: Начало / ЕТИКЕТИ и ИЛБ

ЕТИКЕТИ и ИЛБ

ЕТИКЕТИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ „ХЕМИНОВА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ“.

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@fmc.com

 

 

We support Global Compact