НОВИНИ

 FMC Corporation приключва придобиването на Cheminova A/S

FMC Corporation обяви, че е приключила придобиването на Cheminova A/S .


 АКУРАТ ЕКСТРА ВГ

– високоефективен двукомпонентен вегетационен хербицид със системно действие, за борба срещу едногодишни широколистни плевели, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница и ечемик. Отлично действие срещу обикновена лепка, къклица, трирога теменуга, полско подрумче, врабчово семе, бръшлянолистно великденче, див мак, колендро, мъртва коприва, полски синап, фасулче, овчарска торбичка, див фий, паламида, ралица.


 АЛИАЛ ВГ

– системен фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу мана по лозата.


ЗА НАС

 

 „Хеминова” – Дания е една от водещите световни фирми - производители на висококачествени продукти за растителна защита и листни торове, със свои дъщерни дружества в 23 страни и директно представена в повече от 30 държави по целия свят. 

 

 

Управлението на бизнеса за територията на България и Румъния се осъществява от дъщерната фирма  „Хеминова България  и Румъния” ЕООД със седалище в град София.

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

„Хеминова България и Румъния” предлага набор от утвърдени в практиката продукти за растителна защита и листни торове, с високо качество и отлично действие.

 

Продукти като Импакт, Винсит, Акурат, Глифос, Данадим Прогрес и др., както и заемащите все по-важно място в добрата земеделска практика листни торове и подобрители на почвата, са добре познати и масово се използват от българските земеделски стопани. През 2012 г. бяха регистрирани два нови хербицида – Хемнико 24СК – силно концентриран и високо ефективен хербицид на база никосулфурон за борба с плевелите при царевицата (вкл. балур от коренища, едногодишни житни и някои широколистни плевели) и Хемтрибе 75ВГ – един утвърден хербицид за борба с широколистните плевели в пшеница и ечемик.

 

„Хеминова България и Румъния” предлага над 20 висококачествени продукта, съдържащи макро- и микроелементи, както и екопродукта Амалгерол, придобиващ все по-широка популярност сред производителите като биостимулатор с многостранно и гъвкаво действие и приложение. Амалгерол ускорява растежа на културите, стимулира кореновата система, възстановява културите след повреди от хербициди, суша, мразове и преовлажняване. Амалгерол гарантирано увеличава количеството и качеството на добивите и се явява подобрител на почвената структура, а както е известно, добрата почвена структура е още един от елементите на високия добив.

 

ХЕМИНОВА България и Румъния ЕООД

бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, офис 59, ет. 5

гр. София – 1680

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

cheminova.bg@cheminova.com

 

 

Our values

 

Ние постигаме амбициозни цели.

Ние сме новатори.

Ние вземаме решения и действаме.

Ние ценим постиженията.

Ние сме добри корпоративни граждани.

 

We support Global Compact